PROJEKT MŠ
Naše Mateřská škola je ve školním roce 2019- 2020 zapojena do projektu „ Lokomoce“
Lokomoce- pohyb jako prevence, vede ke správnému pohybu!
Chceme, aby lidé znovu pochopili, že pohyb je základ života.
Garantem projektu je profesor Pirk.
Našim cílem je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla!
www.lokomoce.eu