Základní škola Suchohrdly u Miroslavi

Naše škola

 • Chce být dobrou školou pro všechny žáky.
 • Chce být místem setkávání a živé diskuse.
 • Chce být přirozeným centrem obce.
 • Chce být hezká, sympatická a přátelská pro malé i velké.

Čím se mohou pochlubit žáci

 • Dosahují velmi dobrých výsledků ve škole.
 • Žáci si rozhodují o dění a akcích školy.
 • Ve výuce mají možnost volby formy práce.
 • Děti pracují na koberci, na počítačích, pracují skupinově, učí se formou her, projektů.
 • Podílejí se na výzdobě venkovní nástěnky školy.
 • Založili žákovský časopis TULIPÁNEK a prezentují se společně s mateřskou školou na veřejnosti.
 • Mají dostatek času na osvojení učiva i pro seberealizaci.

Čím se mohou pochlubit rodiče

 • Navštěvují tvořivé dílny pro děti a rodiče.
 • Vytvářejí různé výrobky pro předvánoční jarmark.
 • Účastní se výletů, vystoupení.
 • Pomáhají při sběru starého papíru.

Čím se mohou pochlubit učitelé?

 • Při práci s nadanými žáky i s žáky s poruchami učení využívají nové metody učení z programů Montessori, Začít spolu, Daltonský plán, tak, aby žáci měli dostatek času na osvojení učiva i pro seberealizaci.
 • Navštěvují odborné semináře.

Výhody naší školy

 • Učitel má mnohem více času na práci s jednotlivými žáky, vzhledem k počtu dětí ve třídě
  spojení ročníků umožňuje žákům jak zopakování a utvrzování učiva, tak i seznámení se s učivem dalšího ročníku.
 • Prostorové i materiální vybavení.
 • Učebnice dostávají žáci zdarma.
 • Ve spolupráci s rodiči mají děti i žáci veškeré pomůcky včetně sešitů zajištěny školou.
 • Svačinky připravuje školní kuchyně.
 • Pitný režim je zajištěn během celého dne.

Všechny důležité dokumenty najdete v naší školní složce ke stažení.