VU3V - Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apodobně).

Garantem střediska je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Organizátorem výuky je Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi o.s..

O naši práci se můžete dozvědět více z reportáže ČT1.

Garantem střediska je

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátorem výuky je

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi o.s.

Kontakt

Mgr. Šárka Chaloupková
sarka@chaloupka.cz
tel. 737 681 729

Místo výuky

Budova ZŠ a MŠ v Suchohrdlech u Miroslavi 120

Současně poskytované kurzy

Realizované kurzy

 • Astronomie - LS 10/11
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - ZS 11/12
 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 11/12
 • Kouzelná geometrie - ZS 12/13
 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 12/13
 • Dějiny oděvní kultury - ZS 13/14
 • Astronomie - LS 13/14
 • Dějiny oděvní kultury II. - LS 13/14
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti ZS 14/15
 • Historie a současnost české myslivosti LS 14/15
 • Barokní architektura v Čechách ZS 15/16
 • Genealogie. Hledáme své předky LS 15/16
 • Včelařský rok - ZS 16/17
 • České dějiny a jejich souvislosti II. ZS 18/19
 • Lesnictví LS 18/19
 • Leonardo da Vinci ZS 19/20
 • Cestování - co jste možná nevěděli LS 19/20
 • Architekti barokní Itálie ZS 21/22