Zájmové vzdělávání Komunitní školy

Naše Komunitní škola, jako tradičně každý rok, nabízí i letos celou řadu zájmových programů a vzdělávacích projektů. Ve spolupráci se zkušenými lektory pořádáme sportovní, tvořivé a edukační kroužky a kluby jak pro děti školního věku, tak pro předškolní mládež. K našim specialitám patří rovněž Virtuální univerzita 3. věku, ve zkratce VU3V, určená našim seniorům.

Kroužky začínají v měsíci říjnu a končí v květnu. Přihlášku si můžete stáhnout ve složce dokumentů školy.

Komunitní škola má oddělený účet, na který budete zasílat platby. Jeho číslo je 107- 674 179 0297/0100. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a účel platby.

Detailní informace ke kroužkům a klubům

Kroužky ve školním roce 2022-2023 - nabídka

Kroužek

Den

Čas

Cena za pololetí

Aj pro nejmenší - MŠ

pondělí

12:15- 13:00

500,-

Aj ZŠ (1. - 5. třída)

pondělí

13:00 - 13:45

500,-

Taneční MŠ

úterý

13:00 - 13:45

400,-

Sportovní ZŠ

úterý

14:00 - 14:45

400,-

Šikovné ručičky

úterý

11:45 - 12:30

400,-

Zlatá vařečka (vaření)

středa 1x za 14 dní

14:30 - 16:00

600,-

Keramika

pátek

13:00 - 14:30

700,-

Taneční ZŠ

čtvrtek

13:00 - 13:45

400,-

Sportovní MŠ

čtvrtek

14:00 - 14:45

400,-

Flétna

pondělí

15:30

500,-

Sportovní hry ZŠ

Určeno: žákům ZŠ
Kdy: úterý 14:00 – 14:45
Kde:
Termín: říjen - květen
Cena: 400 Kč za pololetí
Lektor: Drlíková Šárka

Keramika

Určeno: pro děti MŠ a ZŠ
Kdy: pátek 13:00 - 14:30
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 700,- Kč za pololetí
Lektor: Mikolášová Alena

Zlatá vařečka

Určeno: pro ZŠ a MŠ
Kdy: středa 14:30 - 16:00 1x za 14 dní
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 600,- Kč
Lektor: Balíková Irena

Šikovné ručičky

Určeno: pro ZŠ a MŠ
Kdy:úterý 11:45 -12:30
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 400,-
Lektor: Mikolášová Alena

Taneční kroužek ZŠ

Určeno: pro děti školního věku
Kdy: čtvrtek 13:00 – 13:45
Kde: tělocvična ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 400,- Kč za pololetí
Lektor:Drlíková Šárka

Aj pro nejmenší

Určeno: pro MŠ
Kdy: pondělí 12:15 -13:00
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 500,- Kč
Lektor:Smetková Katarína

Taneční MŠ

Určeno: pro děti MŠ
Kdy: úterý 13:00 - 13:45
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 400,- Kč za pololetí
Lektor: Drlíková Šárka

Flétna

Určeno: pro děti MŠ a ZŠ
Kdy: pondělí 15:30
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 500,- Kč za pololetí
Lektor: Kopečková

Aj ZŠ

Určeno: pro děti školního věku 1. - 5. třída
Kdy: pondělí 13:00 - 13:45
Kde: budova ZŠ
Termín: říjen - květen
Cena: 500,- Kč za pololetí
Lektor: Smetková Katarína

Kroužky otevřené v letošním školním roce:
Sportovní ZŠ - úterý 14:00 - 14:45, cena 400,- Kč
Sportovní MŠ - čtvrtek 14:00 - 14:45, cena 400,- Kč
Taneční ZŠ - čtvrtek 13:00 - 13:45, cena 400,- Kč
Taneční MŠ - úterý 13:00 - 13:45, cena 400,- Kč
Angličtina MŠ - pondělí 12:15 - 13:00, cena 500,- Kč
Angličtina ZŠ - pondělí 13:00 - 13:45, cena 500,- Kč
Šikovné ručičky - úterý 11:45 - 12:30, cena 400,- Kč
Zlatá vařečka - středa 1x za 14 dní 14:30 - 16:00, cena 600,- Kč
Keramika - pátek 13:00 - 14:30, cena 700,- Kč
Flétna - pondělí 15:30, cena 500,- Kč.

Přihlášky najdete i v sekci Dokumenty.

Sportovní hry MŠ

Určeno: žákům MŠ
Kdy: čtvrtek 14:00 – 14:45
Kde:
Termín: říjen - květen
Cena: 400 Kč za pololetí
Lektor: Drlíková Šárka