Roční plán práce

Září 2023

 • třídní schůzka v ZŠ 6. 9. 15:30
 • informativní schůzka rodičů v MŠ 6. 9. 16:00
 • Projekt Poznej sám sebe 14.9.
 • 29. 9. ředitelské volno
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Říjen 2023 
 • Projekt Poznej sám sebe 5.10., 19.10., 28.10.
 • Bramboriáda 11. 10. 2023
 • drakiáda 13. 10.
 • 24. 10. Den otevřených dveří
 • 26.- 27. 10. podzimní prázdniny
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Listopad 2023 
 • Projekt Poznej sám sebe 2.11., 16.11., 30.11.
 • Preventivní program Městské policie Mor. Krumlov 6.11.
 • podzimní číslo Tulipánku
 • preventivní programy Podané ruce 8.11.
 • 14. 11. konzultační hodiny ZŠ
 • 23. 11. divadlo Znojmo
 • Předvánoční jarmark 29. 11.
 • měsíční plány 1.-5. ročník
       
   Prosinec 2023 
 • Mikuláš ve škole a školce 6. 12.
 • Besídka MŠ 13. 12. a ZŠ 14.12.2023
 • 23. 12. - 2. 1. zimní prázdniny
 • měsíční plány 1.-5. ročník

Leden 2024

 • ptačí hodinka
 • konzultace v ZŠ 15. 1.
 • zimní číslo školního časopisu Tulipánek
 • 31. 1. vysvědčení
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Únor 2024 
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. - 9. 2. jarní prázdniny
 • Planetárium
 • Na křídlech knihy - školní kolo 20. 2.
 • 27. 2.. oblastní kolo čtenářské soutěže Na křídlech knihy
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Březen 2024 
 • Muzeum Brno
 • velikonoční prázdniny 28. 3.
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Duben 2024
 • Technické muzeum
 • zápis do 1. třídy 4. 4.
 • konzultace v ZŠ 15. 4.
 • měsíční plány 1.-5. ročník
 • jarní číslo časopisu Tulipánek
   
  Květen 2024 
 • zápis do MŠ 2. 5.
 • 9. 5. soutěže pro matky s dětmi ke Dni matek
 • zahradní slavnost - rozloučení s páťáky a předškoláky 30. 5., spaní ve škole
 • 31. 5. Den dětí, přednáška o hmyzu
 • měsíční plány 1.-5. ročník
   
  Červen 2024 
 • návštěva NP Podyjí
 • 13. 6. soutěžě ke Dni otců
 • pasování prvňáků na čtenáře, čtení naruby 2. tř.
 • školní výlet 18. 6.
 • výlet Horní Dunajovice 25. 6.
 • 28. 6. vysvědčení
 • letní číslo časopisu TULIPÁNEK