Organizační dokumenty školy

1. Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy
2. Školní řád
3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a klasifikační řád
4. Minimální preventivní program
5. Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle plánů a učebních osnov schválených Ministerstvem školství - vzdělávací program RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 1.-5. ročník

Celkový počet žáků .

  • I. třída (1. ročník – 8 žáků) – Mgr. Slaninová Yvona
  • II. třída (2. a 5. ročník – 6 žáků) – Mgr. Příkazská Dagmar
  • III. třída (3. ročník -7 žáků) - Mgr. Smetková Katarína

Vyučování začíná v 08:00 hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Žáci 1. ročníku mají v jednom sledu max. 5 vyučovacích hodin (1x týdně).
Žáci 2. až 5. ročníku mají v jednom sledu 5 vyučovacích hodin – dle rozvrhu hodin, dvakrát týdně mají žáci 6 vyučovacích hodin – 4. a 5. ročník.

Rozvrh dne:

08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina
08:45 – 09:00 – přestávka
09:00 – 09:45 – 2. vyučovací hodina
09:45 – 10:05 – hlavní přestávka
10:05 – 10:50 – 3. vyučovací hodina
10:50– 10:55 – přestávka
10:55 – 11:40 – 4. vyučovací hodina
11:40 – 11:45 – přestávka
11:45 – 12:30 – 5. vyučovací hodina
12:30 – 12:35 – přestávka
12:35 – 13:20 – 6. vyučovací hodina

Organizace školy

Počet tříd: 3
Počet žáků ve třídách
I. třída 1. ročník 8 dětí
II. třída 2., 5. ročník 6 dětí
III. třída 3. ročník 7 dětí

celkem: 21 žáků chlapců: 9 dívek: 12

Počty vyučovacích hodin
1. ročník – 20
2. ročník – 22
3. ročník – 24
4. ročník – 26
5. ročník – 26

Míra odučení

ŘŠ Mgr. Slaninová – 12 h
Mgr. Příkazská – 19 h
Drlíková Šárka – 2h
Mgr. Smetková - 22 h
Paolella P. - 5 h

Začátek vyučování : 08:00 hodin
Konec vyučování: dle rozvrhu, nejpozději však 13:20 hodin