Stravné

Stravné se platí každý měsíc zálohově do 28. předchozího měsíce na účet školní jídelny, číslo účtu je 181 864 464 / 0600. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte a účel platby, tedy například "Jakub Vyskočil, stravné"

Obvyklá výše zálohy stravného na jednoho strávníka činí:

  • Mateřská školka 950,-
  • Základní škola, do 10 let pouze oběd 600,-
  • Základní škola, nad 10 let pouze oběd 650,-
  • Základní škola, oběd + svačinka 1000,-
  • Základní škola, oběd + obě svačinky (dopoledne a odpoledne) 1500,-
  • zaměstnanci školy 700,-
  • cizí strávníci 1800,-