Aktuality
MŠ- Školné od 1. 1. 2024

MŠ- Školné od 1. 1. 2024

Obec Suchohrdly u Miroslavi 86, 67172 Miroslav

Oznámení o výši školného od 1. 1. 2024
Výše školného na rok 2024 činí 450,- Kč měsíčně za dítě.
Částka za školné je splatná vždy k 15. každého měsíce na účet školy: 181864464/0300
Od úhrady školného jsou osvobozeny děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Ing. Barbora Arndt
Starostka obce