AktualityOznámení o výši školkovného na školní rok 2023/2024

Oznámení o výši školkovného na školní rok 2023/2024

Výše školného na školní rok 2023/2024 činí 400,- Kč měsíčně za dítě. Výpočet školného na školní rok 2023/2024 je k nahlédnutí na nástěnce MŠ. Částka za školné je splatná vždy k 15. každého měsíce na účet školy: 181864464/0300 Od úhrady školného jsou osvobozeny děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.