Proč dát Vaše dítě do Mateřské školy v Suchohrdlech u Miroslavi?

  • V naší Mateřské škole je kladen důraz na individuální práci s dětmi a na práci v centrech.
  • Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pod názvem "Z pohádky do pohádky" hravou formou.
  • Děti mají k dispozici nově vybavenou hernu s hracími koutky.
  • Vlastní kuchyně s jídelnou je k dispozici přímo v budově. Zdravé stravování, dostatek ovoce a zeleniny a pitný režim po celý den je samozřejmostí.
  • Jsme školka s velkou zahradou a přístupem na nově vybudované dětské hřiště.
  • Vytváříme podnětné prostředí při vycházkách navazující na vzdělávací program.
  • Máme širokou nabídku kroužků v rámci výuky: grafomotorický kurz pro předškoláky a děti pětileté, možnost výuky angličtiny pro nejmenší, logopedické chvilky pro děti s vadou řečí, keramický kroužek, kroužek hry na flétnu.
  • Zakládáme si na úzké spolupráci s rodiči dětí, se školou s programovou návazností a také se zřizovatelem.

Všechny důležité dokumenty najdete v naší složce dokumentů ke stažení.