Rozvrh školního dne

Svačinky ve škole

Naše škola se přihlásila do vládou schváleného projektu „Ovoce do škol”, vymezeného nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Dodávané produkty dostávají děti zdarma.

Školní kuchyně připravuje pro žáky dopolední i odpolední svačinku.

Čas od

Čas do

Aktivita

8:00

8:45

První vyučovací hodina

8:45

9:00

Přestávka

9:00

9:45

Druhá vyučovací hodina

9:45

10:05

Přestávka

10:05

10:50

Třetí vyučovací hodina

10:50

10:55

Přestávka

10:55

11:40

Čtvrtá vyučovací hodina

11:40

11:45

Přestávka

11:45

12:30

Pátá vyučovací hodina

12:30

12:35

Přestávka

12:35

13:20

Šestá vyučovací hodina