Přijímáme i žáky v režimu individuálního vzdělávání (domškoláky). Přezkoušení jednou za pololetí se opírá o žákovo portfolio.

Přihlašování na domácí vzdělávání v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi probíhá následovně:

  • Vyplníte základní údaje o sobě a o dítěti;
  • Ozveme se, abychom domluvili termín online vstupního pohovoru s oběma rodiči;
  • Na základě pohovoru zařadíme dítě do pořadníku;
  • Jakmile se uvolní ve škole místo, ozveme se a domluvíme druhý pohovor – tentokrát s dítětem a osobně v Suchohrdlech u Miroslavi (asi tři měsíce před nástupem k nám do školy);
  • Vyřešíme „papírové“ záležitosti.

Přezkoušení dvakrát ročně probíhá prezenčně v Suchohrdlech u Miroslavi. Žák představuje své portfolio.

Víc o portfoliu zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/969/PORTFOLIOVE-HODNOCENI-V-DOMACIM-VZDELAVANI.html/

Mezi „papírové“ záležitosti patří:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o přestup,
  • žádost o povolení individuálního vzdělávání,
  • doklad o vzdělání vzdělavatele (maturita pro 1. stupeň ),
  • vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného ve školském rejstříku (PPP nebo SPC) k individuálnímu vzdělávání,

Roční školné pro domškoláky činí 2 000 Kč a platí se zálohově vždy na nadcházející školní rok. Zahrnuje dvě přezkoušení ročně a individuální konzultace dle potřeby. Při přijímání se hradí ještě jednorázový příspěvek na budovu ve výši 2 000 Kč – celkem první rok čtyři tisíce a další roky dva tisíce.

Pokud bychom Vám mohli ohledně domškoly jakkoli poradit, stačí se na nás obrátit.