Informace k GDPR

Škola ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, IČ 75022214, bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a to dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Škola ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou - mmullerova@volny.cz.

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete zde:
Ochrana osobních údajů - rozcestník metodické podpory