Základní škola a Mateřská škola

Suchohrdly u Miroslavi

Jsme moderní alternativní škola, která je inovací ve vzdělání.

Třídy jsou vybaveny atypickým nábytkem pro výuku i relaxaci, každý žák má k dispozici svůj počítač nebo notebook a interaktivní tabuli.

Škola, kde nezvoní - začátek a konec hodiny se přizpůsobuje potřebám učitele i žáků.

Pohodová organizace výuky a celková rodinná atmosféra, která je pro tyto školy typická, dává vyučování zvláštní půvab. Působí na celkovou atmosféru ve škole, a tím i na žáky samotné.

Fotografie školní budovy

Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy, nikoli ve velkém kolosu, kde na něho často již od útlého věku působí řada negativních jevů.

Učivo přibližujeme dětem zábavnější formou. Ať už jde o hry, diskuse či problémové úkoly, děti se aktivně zapojují do tvořivé činnosti, která má pro ně smysl a osobní význam.

Děti u nás nezůstanou pozadu ani mimo školní zdi. Ať už je za oknem léto, sluníčko, a spousta dobrodružství, nebo se po zahradě prohání studený vítr, na děti čekají tvořivé dílničky, zábavné programy, akce a výlety za poznáním i zábavou.

Kde vzkvétá škola, vzkvétá i obec.